• Regulamin Serwisu

 

 

Serwisujemy wszystkie urządzenia elektroniczne. Termin realizacji zlecenia zależy przede wszystkim od rodzaju usterki, a także dostępności części do danego urządzenia.

 

Regulamin Serwisu

 

1. Firma PineApple nie ponosi odpowiedzialności za dane i oprogramowanie zainstalowane w serwisowanym urządzeniu. Informujemy, że niektóre z procedur naprawy wymagają przywrócenia urządzenia do ustawień fabrycznych.

 

2. Firma PineApple nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte serwisowanego urządzenia, których ujawnienie możliwe było dopiero w trakcie wykonywania czynności serwisowych. Naprawy urządzeń zawilgoconych, po zalaniu lub upadku traktowane są jako naprawy podwyższonego ryzyka. W takim przypadku serwis na wykonaną naprawę gwarancji nie udziela.

 

3. W przypadku, gdy w trakcie naprawy urządzenia technik zdiagnozuje uszkodzenie powstałe na skutek ingerencji osób do tego nieuprawnionych, zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia ceny naprawy o 10% bez konieczności konsultacji ze zleceniodawcą. W skrajnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy naprawy.

 

4. Sprzęt nie odebrany w terminie 90 dni od wyznaczonej daty naprawy, uznaje sie za porzucony ( w rozumieniu art. 180 i 180 K.C.) i zostaje on zutylizowany.

 

5. W wyjątkowych sytuacjach serwis PineApple zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części, bądź wykonania pewnych czynności serwisowych.

 

6. Zleceniodawca nie może domagać się zwrotu utraconych zysków w przypadku wydłużenia czasu naprawy.

 

7. Wszystkie naprawy poza wyżej wymienionymi naprawami podwyższonego ryzyka oraz sprzedawane części są objęte 6 miesięcznym okresem gwarancyjnym chyba, że na dowodzie sprzedaży zaznaczone jest inaczej. Warunkiem uznania gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna serwisu PineApple, a w przypadku zakupu części bez usługi montażu również dokument potwierdzający jej montaż przez licencjonowany serwis. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek nieprofesjonalnego montażu.

 

8. W momencie odebrania sprzętu w punkcie obsługi klienta prosimy o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących wykonanej naprawy jak i stanu fizycznego urządzenia.

 

9. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.

 

10. Firma PineApple nie posiada autoryzacji żadnego z producentów sprzętu oraz nie dokonuje napraw gwarancyjnych.

 

11. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PineApple celem realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926).

 

12. Firma PineApple zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

 

ZLECENIE NAPRAWY OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.