• RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO da klientów Informujemy, Ze: .Administratorem danych wskazanych w zgodzie a przetwarzanie danych Osobowych wyrażonej powyżej jest PineApple Mateusz Leszczyński ul. Piłsudskiego 3 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5472117798 e-mail: serwis@pineapplebielsko.pl, tel: 781672177 2. Celem zbierania danych jest wykonanie usługi, wystawienie faktury, wystanie oferty, kontakt z klientem. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. 5. Dane udostępnione przez Panie/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych beda tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane udostępnione przez Panie/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywane danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji miedzy narodowej. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy.